One bedroom apartment, Podgorica

Podgorica | One bedroom apartment | 50 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 47 m2 | 120000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 48 m2 | 700 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 44 m2 | 110000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 48 m2 | 85000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 550 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 46 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 40 m2 | 114000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 43 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 33 m2 | 66000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 40 m2 | 105000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 31 m2 | 55000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 34 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 41 m2 | 85000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 35 m2 | 62000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 53 m2 | 120000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 550 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 53 m2 | 105000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 48 m2 | 90000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 51 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 55 m2 | 100000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 38 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 45 m2 | 92000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 45 m2 | 99000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 48 m2 | 69500 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 70000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 50 m2 | 75000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 56 m2 | 100009 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 47 m2 | 85000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 46 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 31 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 42 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 50 m2 | 380 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 41 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 47 m2 | 96 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 37 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 70 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 52 m2 | 160000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 95000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 45 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 43 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 550 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 43 m2 | 62000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 35 m2 | 40000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 55 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 46 m2 | 60000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 56 m2 | 112000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 42 m2 | 250 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 85000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 41 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 48 m2 | 66500 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 39 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 37 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 50 m2 | 38000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 38 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 46 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 43 m2 | 51000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 55 m2 | 75000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 45 m2 | 49000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 47 m2 | 64000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 53 m2 | 60950 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 47 m2 | 58000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 36 m2 | 38000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 40 m2 | 52000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 51 m2 | 49000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 36 m2 | 50400 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 35 m2 | 49000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 53 m2 | 62000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 51 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 35 m2 | 48000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 35 m2 | 49000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 32 m2 | 30000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 51 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 31 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 46 m2 | 53000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 52 m2 | 50000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 0 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 38 m2 | 52000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 45 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 53 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 28 m2 | 32000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 51 m2 | 105000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 44 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 62 m2 | 75500 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 51 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 41 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 51000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 43 m2 | 55000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 45 m2 | 110000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 55000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 56 m2 | 67000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 53000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 40 m2 | 39000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 47 m2 | 48000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 53 m2 | 59000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 54000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 42 m2 | 56700 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 56 m2 | 62000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 67 m2 | 53600 EUR.

One bedroom apartment - Blok 9

Podgorica | One bedroom apartment | 45 m2 | 50000 EUR.

One bedroom apartment - Zabjelo

Podgorica | One bedroom apartment | 42 m2 | 37000 EUR.

One room apartment - Tuski put

Podgorica | One bedroom apartment | 44 m2 | 44000 EUR.

One bedroom apartment - Tološka šuma, Izraelska zgrada

Podgorica | One bedroom apartment | 50 m2 | 72500 EUR.

One bedroom apartment - Tološka šuma

Podgorica | One bedroom apartment | 48 m2 | 69600 EUR.

One bedroom apartment - Zabjelo

Podgorica | One bedroom apartment | 49 m2 | 50000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 43 m2 | 89000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 37 m2 | 120000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 52 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 52 m2 | 95000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 46 m2 | 63000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 48 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 35 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 48 m2 | 80000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 39 m2 | 67000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 47 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 33 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 45 m2 | 0 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 51 m2 | 76000 EUR.

Podgorica | One bedroom apartment | 70 m2 | 135000 EUR.